Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Velkommen til SOCIALJURA§

Hjemmesiden omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

BEMÆRK: Socialjura er en gratis hjemmeside, som ikke giver forlaget direkte indtægter. Den vedligeholdes derfor kun, når arbejdet med forlagets øvrige udgivelser giver tid til det. Socialjura vil derfor i varierende grad ikke altid være ajour. Aktuelt er alle lovændringer indarbejdet, og bekendtgørelser og vejledninger mv. er ajour pr. 20/10 2021. Principmeddelelser er senest indarbejdet for dem, som Ankestyrelsen har udsendt 24/6 2021. Det vil fremover hver måned fremgå, hvad status for ajourføring er.

Alle paragraffer har en kommentar, hvor der er henvist til relevante bekendtgørelser og vejledninger mv. samt beløb og lovændringer (fra de seneste 3 år). Love og regler har indarbejdet efterfølgende ændringer (såkaldt datasammenskrivning) i modsætning til Retsinformation, hvor love kun er ajourført indtil seneste lovbekendtgørelse, bekendtgørelser og vejledninger slet ikke, og hvor der kun til loven som helhed er anført bekendtgørelser og cirkulærer mv. samt principmeddelelser.

I paragrafkommentaren er tillige anført principmeddelelser med link til Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk under Søg principmeddelelse.

Som noget nyt er der fra maj 2013 etableret links til www.borger.dk under de respektive emner.

Følgende er udeladt:
lovforslag og beslutningsforslag (kan nemt hentes på www.Folketinget.dk),
domme (kan med nogen vanskelighed findes på www.domstol.dk) og
ombudsmandsberetninger (www.ombudsmanden.dk).

Folderen Aktuelle beløb, som udkommer  juni og december, kan ikke længere hentes som pdf, men kan købes i trykt form på www.jurainformation.dk (under Andet).

Socialjura er en særdeles omfattende hjemmeside, og der må uundgåeligt være fejl, som vi meget gerne vil orienteres om pr. mail eller telefonisk.

Hjemmesiden omfatter tillige de seneste 3 måneders Pressemeddelelser.

I menuen til venstre ses, hvilke EMNER hjemmesiden er opdelt i. De enkelte emner indgår tilsammen i ALLE EMNER.

NYHEDER omfatter, hvad der er udsendt de 2 seneste måneder, mens OPSLAG omfatter alt gældende.

Rød skrift bruges ved ændringer de seneste 2 måneder. Derefter forsvinder den røde skrift.

Rådgivning
Vi yder ikke rådgivning til private vedrørende lovgivningen. Klik her for information om rådgivning/vejledning om ydelser fra det offentlige.

Nyheder pr. 6/12 2021

GENERELT

Samfund, sociallovgivning & socialpolitik

Regler – der er nyt, klik her

Sagsbehandling

Regler – der er nyt, klik her

Sundhed

Regler – der er nyt, klik her 

BØRN – UNGE – FAMILIE

Dagtilbud

Regler – der er nyt, klik her

Særlig støtte

Regler – der er nyt, klik her

Børneydelser & familieforhold

Regler – der er nyt, klik her 

VOKSNE

Sygdom & barsel

Regler – der er nyt, klik her

Arbejdsmarked & uddannelse

Regler – der er nyt, klik her

Forsørgelse & aktivering

Regler – der er nyt, klik her

Udlændinge

Regler – der er nyt, klik her

Udsatte

Regler – der er nyt, klik her

Pension

Lovændringer – der er nyt, klik her

Regler – der er nyt, klik her

Boligstøtte & boligforhold

Regler – der er nyt, klik her

Arbejdsskader & erstatning

Regler – der er nyt, klik her 

HANDICAPPEDE – SINDSLIDENDE – ÆLDRE

Handicappede

Regler – der er nyt, klik her